петък, 25 септември 2009 г.

Второто упражнение

Или за Маркетинговата среда

В статията си в последния брой на National Geographic (България) "Преди Ню Йорк", началото на която може да прочетете тук , Питър Милър цитира Джон Мюър, американски естественик, изследовател и писател, роден в Шотландия, в контекста на опита да бъде въстановен (виртуално, разбира се) първоначалния вид на Ню Йорк, преди да се превърне в гора от небостъргачи. Цитатът, в българския му превод, гласи: "...когато се опитаме да вземем едно единствено нещо, установяваме, че хиляди невидими нишки, които не можем да разкъсаме, го свързват с всичко във Вселената". В рамките на този експеримент, който по- късно ще разгледаме от маркетингова гледна точка, авторът нарича взаимовръзката между всички елементи на флората и фауната, съществували преди урбанизацията на мястото, "Мрежа на Мюър".

Бихме могли да използваме този теоретичен конструкт, за да обясним маркетинговата среда от гледна точка на фирмата (по Котлър). Това означава, че абсолютно всеки елемент на микро и макро средата въздейства в голяма или малка степен върху състоянието на фирмата, свързаните с нея цели, задачи, стратегии и решения. Също така означава, че няма смисъл да се опитваме да изследваме всички възможни връзки, а само онези, които са активни от гледна точка на процесите и конкретната ситуация, в която поставяме разглежданата фирма.

Ето полезен линк, към един от инструментите, които ще използвате при работата си върху маркетинговата среда - SWOT анализа. Пак там можете да видите и инфо за PEST анализа - друг иснструмент, който върши не по- лоша работа. Изобщо запомнете този сайт - ще ви е от полза при всеки случай. И с риск да прекаля с линковете към него, ето тук е описана и средата :) По нататък можете да следвате връзките сами - и например, да стигнете до SWOT анализите на двайсетина от най- големите компании и глобални марки в света.

По отношение на презентацията към тази тема - ситуацията, в която се намира вашата фирма, е загуба на постоянни клиенти и намаление на месечния оборот над 25%.
Няма коментари:

Публикуване на коментар