сряда, 16 септември 2009 г.

Първото упражнение

Започва, напълно естествено, с "Въведение в маркетинга". Разбира се, има стотици школи и още толкова определения за това какво е маркетинг и как може да бъде дефиниран. Да дадеш определение, е като да дадеш определение за това какво е животът - за Ангел може да бъде Мария, а за Мария лъскаво BMW или поне А4, за Десислава може да е мечтан круиз, а за Андрей стартова заплата от 4000 евро. Същото е и с определението за маркетинг - попитайте десет души, които се занимават изключително с маркетингови дейности и ще получите 10 различни определения.

За да не се лутаме и да откриваме велосипеда, като отправна точка ще вземем цитираното в помагалото определение, дадено от Филип Котлър (слагам го тук за всеки случай, докато още не сте се сдобили с един или друг учебник): "Маркетингът е вид човешка дейност, насочена към удовлетворяване на нуждите и потребностите чрез размяна. Той е анализ, организация, планиране и контрол, насочен към потребителя, ресурсите на фирмата, нейната политика и дейност, с цел получаване печалба при задоволяване на желанията и потребностите на избрана група купувачи".

Малко дълго, но за сметка на това изчерпателно и основополагащо. Лично аз бих сложил акцент върху "удовлетворяване на нуждите" и "купувачи", като бих добавил единствено фокуса на платежоспособното търсене, все пак.

Целта на това първо упражнение е да разберем маркетинговите дейности и задачи, да видим кои са основните маркетингови категории и каква е ролята на маркетинга в съвременната среда. Което може да се случи единствено, ако преди това си помислите за примери, с които сте се сблъсквали през живота си до този момент.

Няма коментари:

Публикуване на коментар