вторник, 6 октомври 2009 г.

Третото упражнение

или за Маркетинговата информационна система

Обикновено наричат Маркетинговата информационна система (МИС) на фирмата нейна кръвоносна система. Това определение, само по себе си е достатъчно, за да решим какво точно означава МИС и за какво служи; за целите на работата ни трябва просто да заменим кръв с информация и ще си я представим "пълнокръвно".

Разбира се, ще се водите основно от материалите, публикувани в Помагалото. Там, на стр. 28 и 29, има три чудесни фигури (3.1., 3.2. и 3.3.), които задават параметрите/елементите на МИС, описват процеса на маркетинговото проучване и видовете маркетингова информация. Вижте също така Четвърта глава, Втора част от "Управление на маркетинга" на Филип Колтър "Как да разберем пазара, пазарното търсене и пазарната среда" (стр. 121, изданието на Класика и стил) или пък Глава трета от "Управление на маркетинга" на Младен Велев (стр. 21). Но това, което най- горещо мога да препоръчам по темата е "Приложни маркетингови проучвания" на Ю. Узунова и Б. Василева (има го и в двете книжарници на университета).

Можете да се разходите и из сайтовете на големите социологически агенции Галъп Интернешънъл, МБМД, Сова Харис, а ето и един полезен линк за всички, които искат да посветят малко повече от безценното си време на темата. Особено онези, които ще изнасят презентации по нея.

Няма коментари:

Публикуване на коментар