вторник, 24 ноември 2009 г.

Последни презентации и текущ контрол

Тъй като 18ти декември е последния учебен ден, ще внесем леки корекции в плана на теми за упражненията и графика за презентации и теста за текущия контрол. Причината е в часовете, които пропуснахме заради грипната ваканция, както и заради почивните дни около осми декември (честит празник в аванс).

Тестът за определяне на третата част от текущия ви контрол ще започне от 9ти декември и ще продължи до 15ти декември, съответно по датите за всяка група. Както вече уточнихме, продължителността му ще бъде 30 минути. По време на упражненията следващата седмица ще имаме две презентации, всяка с продължителност не повече от 20 минути. Следващата седмица ще разгледаме темите за Цени и Маркетингови комуникации, като ще решим заедно няколко задачи, свързани с темата за Цени.

След това тези, които не са изнесли все още презентации, ще могат да направят това в последното или в последните две упражнения, като отново определяме максимална продължителност на презентациите от 20 минути, за да могат да направят всички (съобразно графика, който сте си направили по групи и по теми в началото на семестъра).

Групите, които правят теста за текущ контрол в последната седмица (14ти и 15 декември), ще видят резултатите си от теста он-лайн. Всички останали въпроси ще уточним по време на предстоящите упражнения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар